teelaarde-header

Gratis Aanvulgrond

U heeft aanvulgrond nodig, dat leveren we u gratis. Grondwerken Heylen zorgt voor een correct uitvoering en zorgt voor u van de vergunningsaanvraag tot de uiteindelijke gratis grond aanvulling.

Aanvulgrond dient te voldoen aan de bodemwetgeving, we leveren dan ook steeds gecertificeerde grond. We zorgen voor een gratis levering maar staan ook in voor de plaatsing.

 

U kan bij ons terecht voor:

  • ophogen van tuin
  • ophogen van weilanden
  • ophogen van bouwgronden

 

Waarom kiezen voor Grondwerken Heylen voor gratis aanvulgrond?

  • snelle levering
  • volledige uitvoering
  • wij zorgen voor de aanvraag van uw vergunning
  • grond met bodembeheerrapport van grondbank of grondwijzer
  • gratis uitvoering vanaf een voldoende hoeveelheid

 

Mogelijke toepassingen:

Laaggelegen en onbewerkbare percelen:

Een opvulling door gratis aanvulgrond zorgt voor een evenwichtige waterhuishouding op uw perceel. Met de nodige aandacht voor infiltratie van water op het perceel.

Tuin – bouwpercelen:

Met gratis aanvulgrond zorgt u voor het gewenste niveau van uw tuin of bouwgrond.